Timboektoe

Aan de rand van de Sahara, waar het Arabische noorden en Afrikaanse zuiden kruisen, waar de rode aarde van Afrika verzandt in Sahara. Een oase wordt karavanenstad in zand en biedt beschutting aan kamelen vol kostbaar handelswaar.

De geur en diversiteit van vele volkeren, waar creatieve culturen mengen, waar elk volk zijn eigen identiteit in producten tot uiting laat komen. Waar niet rijkdom telt, maar verrijking van en met elkaar.

Iedere stam speciaal, elk volk vol met tradities van voorouders en rituelen. Van vissersvolk tot verfijnde nomaden, flipflop tot geelkoper tot modderdoek, in perfecte overeenstemming met elkaar en de natuur.

Familiebanden, samen met de natuur, leven met en voor elkaar.