Algemene Voorwaarden Van Verre

Algemene Voorwaarden VAN VERRE b.v.
1. Toepasselijkheid: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VAN VERRE B.V., een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd aan de Tweede Jan Steenstraat 39-d (1073 VM) en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 73592528 (“VAN VERRE” en “wij”) en elke overeenkomst tussen VAN VERRE en u (“u”). De Voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.van-verre.com. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen.

2. Producten: wij zijn een groothandel die duurzame authentieke interieurproducten van over de hele wereld (de “Producten”) verkoopt aan rechtspersonen. Door een Product bij ons te kopen bent u gebonden aan de Voorwaarden.

3. Bestellingen: als u Producten wilt bestellen via onze website dient u zich te registreren met uw bedrijfsnaam en email adres. U bent zelfverantwoordelijk voor uw inlog gegevens. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren of te weigeren.

4. Privacy en Geheimhouding: wij verwerken uw gegevens enkel om de Producten aan te bieden. Wij vinden privacy belangrijk en houden alle informatie tussen ons en u geheim.

5. Productinformatie: onze Producten zijn vaak handgemaakt en kunnen verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een Product.

6. Betaling in Nederland: alle prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen voor bestellingen voor levering in Nederland dienen binnen 14 dagen na levering te worden voldaan. Als u de factuur niet binnen de termijn betaalt, wordt u geacht in verzuim te zijn en zal de wettelijke rente bovenop de hoofdsom worden gerekend naast juridische en incassokosten.

7. Unieke stuks: Unieke stukken kunnen voor max. 30 dagen worden gereserveerd. De reservering begint bij betaling van 30% downpayment en is 30 dagen geldig. De balans is betaalbaar in 30 dagen. In geval een reservering de 30 dagen passeert, dan gaan de goederen weer in de verkoop en de vooruitbetaling vervalt aan Van Verre.

8. Betaling in het buitenland: alle prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen voor bestellingen die geplaatst worden voor levering buiten Nederland dienen vooraf te worden voldaan. Direct na de plaatsing van een bestelling wordt een proforma factuur ter bevestiging en controle verzonden. Na ontvangst van betaling van de proforma factuur worden de producten verzonden. Eventuele verschillen tussen betaling en factuur, ontstaan uit leveringsverschillen worden teruggestort of op rekening gehouden bij VAN VERRE.

9. Levering: wij leveren Producten vanaf het adres van het pakhuis van VAN VERRE Holendrechterweg 30b, 1191 KV Ouderkerk a/d Amstel of vanaf Mondial Logistics bv, Vredeweg 46, 1505 HH in Zaandam, i.e. ‘Ex Works’ (zoals gedefinieerd in de Incoterms 2010) tenzij anders is overeengekomen. Leveringen voor bestellingen binnen Nederland vinden binnen 5 werkdagen plaats. Leveringen buiten Nederland vinden plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Als een artikel niet op voorraad is ontstaat er een backorder, waarbij VAN VERRE zich inspant de bestelling binnen 3 maanden te leveren.

10. Leveringskosten: kosten voor de levering binnen Nederland zijn €15 van bestellingen onder €400,– (ex-btw) Hierboven worden geen transport- of verpakkingskosten gerekend. Leveringskosten in Belgie, Duitsland en Luxemburg zijn €40 of 8% van de goederen waarde per order. Buiten deze landen, maar binnen de EU zijn de kosten €40 of 9% van de goederen waarde. In Europa worden goederen geleverd op DAP-basis. Aanvullende documentatie, zoals voor Noorwegen en Zwitserland worden doorberekend, evenals de kosten voor zeer grote/zware items en/of de kosten voor levering naar vergelegen gebieden. Buiten de EU wordt ex-works geleverd. Spoedleveringen zijn €30 extra.

11. Schade/defective product: Foto’s en oorzaak van schade binnen 5 dagen doorgeven aan VAN VERRE. Compensatie is ter discretie aan VAN VERRE in een korting, gratis goederen of een credit nota.

12. Retour: Producten kunnen niet worden geretourneerd, tenzij dit is overeengekomen. In dit geval dient dit in de originele staat en verpakking te gebeuren, m.a.w. winkelfris. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.

13. Overmacht: wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van een Product door overmacht, zoals vertraging van de levering van Producten door leveranciers aan ons, sneeuwstorm bij de vervoerder etc. In het geval van overmacht (bv door Corona restricties) kunnen we de levering van Producten uitstellen.

14. Aansprakelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van het gebruik van een Product mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde Producten.

15. Misbruik: u gaat ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via VAN VERRE aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien gaat u ermee akkoord:
de Producten niet te verpanden of te veranderen voordat deze zijn betaald;
geen gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van VAN VERRE, zoals logo’s, designs, merk- en handelsnamen; en
dat u niet de kwetsbaarheid van de website of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.
Als wij vermoeden dat u niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, dan kunnen wij de toegang tot de website met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

16. Vrijwaring: u gaat ermee akkoord VAN VERRE (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit het gebruik van de Producten, tenzij de schade een gevolg is van grove roekeloosheid of opzet van VAN VERRE.

17. Toepasselijk recht en Geschillen: op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

Herzien: Amsterdam, 14 Mei 2020